بهائیت
بهائیت از نابسمانی اقتصادی در ایران چه سودی می‌برد؟
تهدید جدی بهائیت برای آسایش و امنیت
بهائيت؛ مسلك مذهبي يا سازمان جاسوسي؟
  • 1397/6/19 دوشنبه بهائيت؛ مسلك مذهبي يا سازمان جاسوسي؟
    بهائیت را نه یک دین و آیین، بلکه باید یک سازمان و تشکیلات جاسوسی و تروریستی دانست که با حمایت‌های معنوی و مادی استعمارگران ایجاد و به حیات خود ادامه می‌دهد. هدف این جریان انحرافی نابودی دین اسلام و استیلای همه‌جانبه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دشمنان بر کشورهای اسلامی به‌خصوص ایران بوده است.
احسان یارشاطر که بود؟
نگاهی بر تناقض‌های آثار رهبران بهائی