مسیحیت تبشیری
افشای جزئیات تکمیلی از اسناد مکشوفه باند تبشیری«مسیحیت صهیونیستی»
افشای جزئیاتی تازه از اسناد مکشوفه باند تبشیری‌صهیونیستی
انهدام باند«مسیحیت‌ صهیونیستی»/ سند کشف‌ شده؛ «نقشه تسخیرایران»
اعتراف مسیحیان تبشیری به تحریف کتاب مقدس
  • 1397/3/19 شنبه اعتراف مسیحیان تبشیری به تحریف کتاب مقدس
    پس از سال‌ها، سرانجام مسیحیان تبشیری اعتراف کردند که کتاب مقدس توسط شبانان و کشیشان فارسی زبان در حال تحریف است و آنچه از سوی آن‌ها ارائه می‌شود هیچ همخوانی با مسیحیت ندارد.
مدرن سازی کلیسا با انحراف از اصول مسیحیت
  • 1397/2/3 دوشنبه مدرن سازی کلیسا با انحراف از اصول مسیحیت
    امروزه کلیساهای بسیاری در فرقه پروتستان به ویژه کلیساهای فارسی زبان دنبال جذب عضو و پر کردن صندلی های خالی هستند، بدین منظور هر اقدامی در راستای رسیدن به هدف را مجاز می‌شمارند حتی اگر انحراف از اصول مسیحیت باشد.