.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تصوف و دراویش
1396/6/12 يكشنبه
اعتراف فرقه گنابادی به گرایش سیاسی
شکست سیاسی و شکست سیاست‌ها
فرق و ادیان: در تکمیل انعکاس خبر درگذشت عنصر گروهک «جبهه ملی» و ابراز تأسف بابت آن در سایت مجذوبان نور، فرقه گنابادی با انتشار پیام تسلیت اختصاصی قطب وقت(نورعلی تابنده) بابت این مسئله، عملاً مهر تأییدی بر رویکرد سیاسی خود زد. «شکست سیاسی» خواندن مرگ این فرد، بارزترین نمود این امر است که به صورت ناخواسته یا عامدانه توسط مشاوران فرقه بیان گردیده و در هر حال، با سیاست‌‌ و ادعای همیشگی‌شان مبنی بر «عدم مداخله درویشی‌گری در سیاست» مغایرت دارد.
اساساً رویکرد این فرقه از گذشته تا به امروز و سوابق سیاسی قطب، نمایانگر حقیقت و ماهیت سیاسی فرقه گنابادی(به‌ویژه در طیف افراطی موسوم به مجذوبان نور) می‌باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر