.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تصوف و دراویش
1396/7/18 سه‌شنبه
فصل جدیدی از کشمکش‌ها و تعارضات درونی در فرقه گنابادی
حمله گروهک مجذوبان به مشایخ فرقه
فرق و ادیانطیف افراطی فرقه گنابادی، موسوم به «مجذوبان نور» که هجمه درون‌فرقه‌ای و بیرونی را در دستورکار دارد، این‌بار نوک پیکان حملات خود را متوجه مشایخ و مأذونین فرقه نموده و تخریب آنان را هدف خود قرار داده‌است. در این راستا، برخی عناصر مجذوبانی اقدام به انتشار سلسله‌ مقالاتی تحت عنوان «40 شب با مولانا» در سایت وابسته نموده و به صورت چراغ خاموش و در پس بیانی استعاری و ادبی، موج حملات خود را روانه مشایخ فرقه گنابادی ساخته‌است. حملاتی که گاه از حد انتقاد فراتر رفته و به اهانت وتمسخر تنه می‌زند. برای نمونه، در قسمت یازدهم این مقالات (نوشته «ح.م») می‌خوانیم: «و اما بسیاری از مشایخ طریقت در زمانه من گندم‌نمتی جوفروش و شیخ ناقص بودند. خدایشان بیامرزد که نه صفایی بود آن‌ها را و نه وفایی. خرقه درویشی بر تن داشته و میل دنیا در دل انباشته بودند...با مغولان مماشات می‌کردند و تقیه را مذهب خویش میخواندند تا جبن و ترسشان را بهانه‌ای مقبول باشد. اجازتی داشتند در امری و در همه امور دخالت می‌کردند... ای فقیر! بدان که در طریقت هر زمان یک بزرگ بیشتر وجود ندارد و او قطب و ولی وقت است و هر کس خود را بزرگ داند کوچک است و مدعی و بدان که پیشکسوتان و مشایخ، همه سالک و ناقصانند و گفتن بزرگان طریقت، بدعتی در گفتار صوفیان است و بی‌ادبی و جسارت در محضر انسان کامل.»(مجذوبان نور) بدین‌سان، ضمن انتقاد تند و تیز و زیرسؤال بردن جایگاه مشایخ و مأذونین، به صورت پنهانی جامعه برون‌فرقه‌ای(حکومت)‌ را هم از حملات خود بی‌نصیب نساخته.
البته این‌گونه تندروی‌‌های مجذوبانی‌ها بی‌ جواب نمانده و مشایخ و مأذونین نیز با وجود اتخاذ رویکرد محتاطانه‌، گاه با اظهاراتی صریح یا اندرزگونه- در مقام پاسخ برآمده‌اند.(2)
تمام این حملات و پاسخ‌ها، از حاکمیت شرایطی خاص در فرقه گنابادی حکایت دارد؛ نوعی تضاد و کشمکش درونی که با توجه به تشدید بیماری قطب سالخورده و گمانه‌زنی‌ها برای جانشینی وی، هر روز عمق و شدت بیشتری می‌گیرد. باید منتظر بود و دید با این تعارضات و چنددستگی‌های درونی، چه آینده‌ای در انتظار فرقه گنابادی است.
 
 
پی‌نوشت:
  1. 40 شب با مولانا، قسمت یازدهم، سایت مجذوبان نور، مهرماه 1396.
  2.  نمونه‌اش «داعشی خواندن» گروهک مجذوبان توسط شیخ «احمد شریعت» در سال گذشته است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر