.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تصوف و دراویش
1396/8/20 شنبه
تبلیغ کتب شبه‌افکن در رسانه‌های جریان التقاط شیعی
فرق و ادیان: جریان التقاط شیعی که شبه‌افکنی در عقاید شیعه را در دستورکار خود دارد، برای این منظور از امکانات رسانه‌ای خود در قالب‌های مختلف بهره می‌گیرد. یک روز با صحبت‌های به‌اصطلاح- کارشناس‌مجری شبکه «کلمه» (ارگان رسانه‌ای التقاط شیعی) و روزی دیگر با نمایش فیلم‌ و سریال‌های انحرافی تولیدشده در برخی کشورهای عربی(مانند سریال عمربن‌خطاب).
تبلیغ و به اشتراک‌گذاری کتاب‌های سردمداران التقاط شیعی در کنال‌های تلگرامی وابسته، از آخرین اقدامات عناصر مذکور در این زمینه است که همان هدف پاشیدن بذل انحراف و متزلزل ساختن باورهای شیعی، به‌ویژه مهدویت را دنبال می‌کند. لذا آگاهی‌بخشی پیرامون اهداف نهفته در پس این قبیل کتب و رویکردهای نویسندگانشان(افرادی چون برقعی) می‌تواند تا حد زیادی نقش مؤثری در جلوگیری از تحقق منویات تبلیغی جریان التقاط‌شیعی ایفا نماید.
كلمات كليدي : جریان التقاط شیعی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر